Սնունդ եւ խմիչքներ

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի աճը վկայում է, որ Թարմ ֆերմայի արտադրանքի միջև հսկայական բաց է ստեղծվում ժամանակին և լավ որակով սպառողին հասնելու միջև:

Նաև քաղաքային բնակչության սննդային սովորությունների փոփոխությունը վերամշակված սննդամթերքի և ըմպելիքների, հսկայական վերելք է ապրել սննդի վերամշակման արդյունաբերությունում ՝ հուսալիության և որակի բարձր չափանիշներ պահպանելու համար:

Էներգիան և ջուրը, հանդիսանալով Սննդի և ըմպելիքների արդյունաբերության կենտրոնական ուժը, անընդհատ ճնշում են գործադրում `հայտնաբերելու և գյուտելու համար առաջադեմ տեխնոլոգիան, որը ոչ միայն կխնայի էներգիան և ջուրը, այլև կթողնի գները ընդունելի մակարդակի:

Սննդամթերքի և ըմպելիքների արդյունաբերության ընկերությունների շրջանում կա համաշխարհային մրցավազք և պատասխանատու են իրենց աշխատանքում կայուն լուծումներ գտնելու համար: Արդյունքում, որակը, արդյունավետությունն ու հուսալիությունը ապահովելու ուղղությամբ կատարված ջանքերը պետք է սահուն փոխգործակցեն:

SPL- ն առաջարկում է էներգախնայող ապրանքներ, ինչպիսիք են գոլորշիացնող կոնդենսատորը, հիբրիդային հովացուցիչը և մոդուլային հովացման աշտարակները, որպես սննդի և ըմպելիքների արդյունաբերության հիմնական բաղադրիչներ. Ուր էլ որ տաքացնեն կամ հովացնեն, դուք մեր կողմից կգտնեք ինտեգրված լուծում, որը հաշվի կառնի ոչ միայն ձեր, այլ նաև ձեր հաճախորդների հետաքրքրությունները: Մենք ձեր հուսալի գործընկերներն ենք ՝ ամբողջ ավելացված արժեքի գործընթացային շղթայում:

1211